Välkommen till Idre, Särna, Grövelsjön!

Hem Info Fiske Sommar Vinter Dagboken Fjällvandra

Bilder från Storån, Idre, den 27:e apr 2004, duggregn och +4° C.
Vattenståndet ca 1 - 1,5 meter högre än sommarvattenstånd.


Österdalälvens inlopp i Idresjön.


Klingforsen.


Mellebron.


Taget från bron och uppströms.


Taget från bron ovanför Foskros och uppströms.


Ca 100 meter norr om bron och uppströms.

Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen
Den officiella svenska webbkatalogen