Välkommen till Idre, Särna, Grövelsjön!

Hem Info Fiske Sommar Vinter Dagboken Fjällvandra

Fiske

Fjällsjöar, skogstjärnar, bäckar, åar, lättillgängligt eller ute i vildmarken. Välj själv...

Sportfiskesäsongen

Från någon gång i maj till sista augusti är det sommarfiskesäsong kan man väl säga.

Fiskestarten hänger ihop med islossningen och vårfloden. Vårfloden kan ibland vara både stor och vid kalla vårar dessutom sen. När den kulminerat kan strömfisket starta. Skogstjärnarna kan fungera bra från direkt när isen är borta och för den delen även under högvatten sommartid.

Nattfisket på sommaren kan ge fin utdelning. Framför allt om det är varmt och vattenståndet lågt. Det är då som de riktigt stora vågar sig fram.

Strömvattnen stänger den 1/9, undantaget de sträckor där flugfiske efter harr är tillåtet t.o.m. oktober. Se fiskekortsreglerna.

Älvdalens kommun har antagit regler gällande camping längs Österdalälven och Storån. Reglerna går i stort sett ut på att camping endast är tillåten på särskilt iordningställda campingplatser mot avgift. Länk till kommunens infosida här>> I övrigt campar man enl. allemansrätten. I reservat och nationalparker kan särskilda regler gälla.

 

Fiskevatten

Några strömvatten värda att nämna är t.ex. Storån, Grövlan, Sörälven, och Fjätälven. Fjätälven som mynnar ut i Österdalälven vid Särna är områdets näst största älv. I nästan alla strömvatten finns både harr och öring.

Sjöar/tjärnar finns i nästan obegränsad mängd, många med öring och/eller röding. Abborre finns också i väldigt många sjöar/tjärnar, ibland tillsammans med öring/röding.

Storöring även i Idre? Det är rubriken på följande information från Särna Idre FVOF publicerad i Fjällposten nr 42-44 2011. Info om storöringstam i Storån, Sörälven, Grövlan

 

 

Exempel på fiskevatten

Grövelsjön: hyfsad storlek på både öring och röding.

Grövlan, vid Storsätern: öring och harr i glesa bestånd, men storvuxna fiskar, ingen harr ovanför fallen.

Storån: (från norr till söder) glest bestånd ibland större fisk, grov fisk gott om vatteninsekter, harr nedanför Sogna, grov fisk ån biotopvårdad 2002.

Småsjöarna: grov abborre och harr.

Stupån, Stuphån, Stupsjön: i ån mest öring, i lugnvattnen även harr, abborre, gädda, sik.

Storhån, Guttan: gott om harr.

Burusjön: kontinuerlig utsättning av öring och röding.

Harundsjön: grov sik och tätt abborrbestånd, öringarna är få men stora.

Flötningsjön, Storbosjön: storgädda.

Skärvagen, Grundhån, Skärskarhån, Djuphån, Frönhån, Fisksillret, Hangedan: grov fisk av flera arter, (abborre, harr, gädda, sik, öring).

Exemplen ovan kommer från Särna-Idre FVOFs fiskekarta som kan köpas där man köper fiskekort.

 

Kartor att köpa

En karta förhöjer helt klart värdet på en vandringstur, förutom att den kan vara helt nödvändig för att hitta tillbaka till civilisationen vid t.ex. dåligt väder..

Lantmäteriet slutade att tillhandahålla den tryckta Fjällkartan den 1 juli 2018.

Tryckta kartor

Calazo säljer tryckta kartor på ett material som heter tyvek. Tyvek är helt okänsligt för vatten, otroligt slitstarkt och motståndskraftigt mot alla typer av slitage. Det kan vara ett bra alternativ till att skriva ut själv. Calazos kartsida>>

För kartor på papper från Lantmäteriet hänvisar Lantmäteriet till tjänsten Kartutskrift där du själv kan spara eller skriva ut en karta/kartbok i förvald skala i 1:10 000 och 1:50 000. Tjänsten har samma kartinformation som tidigare fanns Fastighetskartan, Terrängkartan och Fjällkartan.

Kartor på nätet

Det finns en hel del att hämta ute på nätet som man har användning av. Förutom flygfoton och annat via Eniro och Google maps så har Länsstyrelserna en bra tjänst, Sveriges länskartor. Du kan skriva ut kartor, mäta avstånd och ta ut koordinater m.m via den tjänsten.

 

Gamla kartor som inte längre ges ut av Lantmäteriet!

Kartor skala 1:100 000

W1 Grövelsjön-Lofsdalen täcker området från strax söder om Idre och norr ut upp till Härjedalen.

W2 Fulufjället-Sälen täcker området söder om Idre: Särna, Fulufjället och söder ut.

De här kartorna är bra som komplement och för att få överblick över omkringliggande fjäll.

 (Nackdelen med dessa kartor är att skalan gör att man får "gissa" en del när man väl är ute i skog och mark. Det slipper du med 1:50 000).


Kartor skala 1:50 000:

 W51 GRÖVELSJÖN Hävlingen, Grövelsjön, delar av Foskros. Norska fjäll rakt väster om Grövelsjön.

W52 IDRE Foskros, södra delen av Hällsjön, Idre och öster ut: Städjan, Nipfjället, Fjätervålen, del av Vedungfjällens naturreservat.

 

W53 FULUFJÄLLET FJÄLLKARTA Hela Fulufjället med närmaste omgivning.

Z59 ROGEN Våndsjön och norr ut, Rogen. Området SV om Tännäs.

Z60 LOFSDALEN Norra delen av Vedungfjällens naturreservat. Fonnfjället, Häggingfjället, Svanhågna, Lofsdalen, Storfjäten, Vedungfjället, Stor-Härjåvallen.


 

Vinterfiske

Pimpla, röding, öring, abborre...

re_1_image_object_small1.png

Fiskekort

Särna-Idre FVOF, Dala Fjällfiske och några till.

re_1_image_object_small1.png

Vattenstånd

Vattenståndet i Idresjön ger en fingervisning om läget.

Lapponicus fiske och fritid, Idre

Lapponicus fiske och fritid Idre

Älvräddarna

Limit your kill

Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen
Den officiella svenska webbkatalogen