Välkommen till Idre, Särna, Grövelsjön!

Hem Info Sommar Vinter Dagboken Fjällvandra Fiske

Fiske

Fjällsjöar, skogstjärnar, bäckar, åar, lättillgängligt eller ute i vildmarken. Välj själv...

Sportfiskesäsongen

Från någon gång i maj till sista augusti är det sommarfiskesäsong kan man väl säga.

Fiskestarten hänger ihop med islossningen och vårfloden. Vårfloden kan ibland vara både stor och vid kalla vårar dessutom sen. När den kulminerat kan strömfisket starta. Skogstjärnarna kan fungera bra från direkt när isen är borta och för den delen även under högvatten sommartid.

Nattfisket på sommaren kan ge fin utdelning. Framför allt om det är varmt och vattenståndet lågt. Det är då som de riktigt stora vågar sig fram.

Strömvattnen stänger den 1/9, undantaget de sträckor där flugfiske efter harr är tillåtet t.o.m. oktober. Se fiskekortsreglerna.

Älvdalens kommun har antagit regler gällande camping längs Österdalälven och Storån. Reglerna går i stort sett ut på att camping endast är tillåten på särskilt iordningställda campingplatser mot avgift. Länk till kommunens infosida här>> I övrigt campar man enl. allemansrätten. I reservat och nationalparker kan särskilda regler gälla.

 

Fiskevatten

Några strömvatten värda att nämna är t.ex. Storån, Grövlan, Sörälven, och Fjätälven. Fjätälven som mynnar ut i Österdalälven vid Särna är områdets näst största älv. I nästan alla strömvatten finns både harr och öring.

Den övre delen av Storån, från Foskrosbron upp till Kronhån är bara öppen för flugfiske med flugspö. Från Hällsjön upp till Hävlingen är det likadant. Från Hällsjön och uppströms är minimimåttet 35 cm, fångstbegränsning max 2 öringar/dygn.

 

Upp till Spångkojan gäller både Idre-Särna FVOF- och Dala Fjällfiskekort. Ovanför Spångkojan upp till inflödet av Töfsingån gäller enbart Dala Fjällfiskekort. Från Särsjön ner till inflödet av Töfsingån i Storån är det som sagt tidigare ett kvoterat fiske som man måste boka i förväg, se "specialfiskekort".

Storöring även i Idre? Det är rubriken på följande information från Särna Idre FVOF publicerad i Fjällposten nr 42-44 2011. Info om storöringstam i Storån, Sörälven, Grövlan

 

 

Exempel på fiskevatten

Grövelsjön: hyfsad storlek på både öring och röding.

Grövlan, vid Storsätern: öring och harr i glesa bestånd, men storvuxna fiskar, ingen harr ovanför fallen.

Storån: (från norr till söder) glest bestånd ibland större fisk, grov fisk gott om vatteninsekter, harr nedanför Sogna, grov fisk ån biotopvårdad 2002.

Småsjöarna: grov abborre och harr.

Stupån, Stuphån, Stupsjön: i ån mest öring, i lugnvattnen även harr, abborre, gädda, sik.

Storhån, Guttan: gott om harr.

Burusjön: kontinuerlig utsättning av öring och röding.

Harundsjön: grov sik och tätt abborrbestånd, öringarna är få men stora.

Flötningsjön, Storbosjön: storgädda.

Skärvagen, Grundhån, Skärskarhån, Djuphån, Frönhån, Fisksillret, Hangedan: grov fisk av flera arter, (abborre, harr, gädda, sik, öring).

Exemplen ovan kommer från Särna-Idre FVOFs fiskekarta som kan köpas där man köper fiskekort.

 

Kartor att köpa

För att planera i förväg och även kunna orientera sig när man är här, så rekommenderar jag köp av en eller flera av följande kartor:

"Fiskekortskartan" skala 1:100 000. Den köper man där man köper fiskekortet och kan användas för att hitta runt i området med bil och även till viss del att orientera efter i terrängen. (Den duger inte som fjällkarta). Jag har ett antal i lager och kan skicka till självkostnadspris. Hör av dig via mail eller tel.

Fjällkarta W1 Grövelsjön-Lofsdalen och W2 Fulufjället-Sälen. Skala 1:100 000, W1 täcker området från strax söder om Idre och norr ut upp till Härjedalen. W2 täcker området söder om Idre: Särna, Fulufjället och söder ut. (Nackdelen med dessa kartor är att skalan gör att man får "gissa" en del när man väl är ute i skog och mark. Det slipper du med 1:50 000).


Kartor skala 1:50 000:

W52 IDRE Idre, Österdalälven ca 1,5 mil söder ut, Storån upp till Hällsjön, Burusjön, Stora Harundsjön (Stenåssjön), norra delen av Fjätan, södra delarna av Lill Fjätan och Stor Fjätan.

W51 GRÖVELSJÖN Grövelsjön, Hävlingen och Storån söderut till Foskros, Foskan, Hällsjön.

 

W53 FULUFJÄLLET FJÄLLKARTA Hela Fulufjället med närmaste omgivning.

Z59 ROGEN Våndsjön, Bredåsjön, Rogen.

 

Vinterfiske

Pimpla, röding, öring, abborre...re_1_image_object_small1.png

Fiskekort

Särna-Idre FVOF, Dala Fjällfiske och några till.re_1_image_object_small1.png

Vattenstånd

Vattenståndet i Idresjön ger en fingervisning om läget.

Lapponicus fiske och fritid, Idre

Lapponicus fiske och fritid Idre

ÄlvräddarnaLimit your kill

Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen
Den officiella svenska webbkatalogen